Marami sa mga kemikal na ginagamit natin para maglinis, mag-sanitize, at mag-disinfect ay masama sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran.

 

Pagpigil sa Chain ng Impeksyon sa Early Care at Edukasyon

(Breaking the Chain of Infection)

 

 

Paghuhugas ng kamay

(Hand Washing)

 

Paano mabawasan ang pagkalat ng mga nakakahawang

(How to Reduce the Spread of Infectious Diseases at Home)

Mga paraan para mabawasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit nang hindi gumagamit ng kemikal

(Non-Chemical Ways to Reduce the Spread of Infectious Disease)